Aktualności


Spotkanie nauczycieli

19/10/2017

19 października gościliśmy w naszej poradni 15 nauczycieli klas I-III i wychowawców grup i klas. Było to spotkanie organizacyjne sieci współpracy i doskonalenia. Koordynatorem ze strony poradni jest mgr Ewa Chojnacka - Dłutek. Głównym celem spotkania było ustalenie zasad współpracy w ramach grupy, diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia ze strony poradni oraz potrzeb w zakresie doskonalenia. Ustalono termin następnego spotkania na 07 grudnia br. i jego temat - współpraca z rodzicami. Pani dyrektor Ewa Dorożyńska serdecznie podziękowała za przybycie koleżankom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie, Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, SP w Gałówku Kolonii, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach, SP nr 1 w Brzezinach, SP nr 2 w Brzezinach oraz Przedszkola w Rogowie. Uważamy spotkanie i możliwość wymiany doświaczeń za bardzo cenne i cieszymy się z kontynuacji współpracy. 

WSTECZ