Aktualności


CYBERPRZEMOC

09/11/2018
CYBERPRZEMOC

W szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Przyłęku Dużym 
psycholog Małgorzata Śnieg oraz pedagog Iwona Świerczyńska przeprowadziły zajęcia warsztatowe o tematyce „ Zagrożenia w sieci”.
16 października uczestniczyli w zajęciach uczniowie klas IV i V,
23 października uczniowie klas VI, VII i VIII,
9 listopada uczniowie klas I – III.

Zajęcia służyły rozbudzeniu świadomości zagrożeń związanych
z korzystaniem 
z Internetu. 

Miały na celu wzbogacenie wiedzy na temat:

1. Jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych?

2. Jak chronić własny wizerunek w sieci?

3. Jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje związane z poznawaniem nowych osób
     w Internecie?

4. Czym jest cyberprzemoc? (formy, specyfika,  sposoby radzenia sobie).

Zajęcia spotkały się się z bardzo pozytywnym odbiorem uczniów.


Dziękujemy Pani Dyrektor Grażynie Ziółkowskiej i Radzie Pedagogicznej za zaproszenie
i systematyczną współpracę. 

 

WSTECZ