Aktualności


TUS w poradni

17/01/2019

Trening Umiejętności Społecznych z elementami Bajkoterapii


  Co to jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to trening grupowy, podczas którego modeluje się zachowania w różnych sytuacjach społecznych m.in.: rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami, zawieranie znajomości, umiejętność zadawania pytań, uważne słuchanie, nauka asertywności, praca nad komunikacją, itp.

  Dlaczego Trening Umiejętności Społecznych jest tak ważny?

Zdarza się, że podczas pracy nad doskonaleniem poznawczej sfery dziecka rozwój sfery dotyczącej umiejętności społecznych jest pomijany. Jednakże umiejętność funkcjonowania w grupie jest bardzo ważnym elementem rozwoju dziecka.  Satysfakcja płynąca z umiejętności funkcjonowania w grupie i tworzenia nowych więzi napędza dziecko do podejmowania wielu rozwijających aktywności. 

  Kto może korzystać z Treningu Umiejętności Społecznych?

TUS jest metodą terapeutyczną, która znajduje szerokie zastosowanie. Mogą z niej korzystać wszystkie dzieci, 

także z całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, z zaburzeniem  ADHD oraz zaburzeniami zachowania, mające trudność z przebywaniem w grupie rówieśniczej (problemy z umiejętnościami emocjonalno– społecznymi). 

  Czym jest Bajkoterapia?

 Bajkoterapia polega na wykorzystywaniu bajek i baśni  w celach edukacyjnych, terapeutycznych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie terapii dzieci poznają kulturę i obyczaje,  uczą się otaczającego ich świata i rozwijają abstrakcyjne myślenie. Dzięki Bajkoterapii dzieci mogą spojrzeć na otaczające je problemy 

z innej perspektywy, nabrać dystansu, zrozumieć zachowania innych ludzi. 

 

TUS z elementami Bajkoterapii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci
z kl. Ia SP nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach rozpoczynamy 25 lutego 2019r.. 

Cotygodniowe spotkania, podczas których raz w miesiącu odbywać będzie się Bajkoterapia, pozostałe zajęcia będą  poświęcone Treningowi Umiejętności Społecznych prowadziła będzie mgr  Izabela Sudowska – psycholog.  

WSTECZ