Aktualności


Wspieramy rodziców

31/01/2019

W dniu dzisiejszym kol. Ewa Chojnacka - Dłutek spotkała się z rodzicami i nauczycielami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Przyłęku Dużym. Temat spotkania "W świecie emocji dziecka" przygotowany został
w odpowiedzi na zgłaszane przez rodziców i nauczycieli potrzeby poszerzenia i usystematyzowania wiedzy w tym zakresie.  Głównym celem było wsparcie rodziców w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi poprzez poznanie
i zrozumienie dziecięcego świata uczuć. Obecni na spotkaniu mogli dowiedzieć się:

- czym są emocje?

- jaka jest ich rola w codziennym życiu?

- co to jest inteligencja emocjonalna?

- jakie są skutki tłumienia uczuć? 

- jak wspierać dzieci w rozwijaniu umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych emocji?

- jak radzić sobie z trudnymi emocjami dzieci? 

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu. 

Zaprzyjaźnionej szkole GRATULUJEMY zajęcia I miejsca w plebiscycie
"SZKOŁA ROKU 2018 W POWIECIE BRZEZIŃSKIM"! 

WSTECZ