Aktualności


Bezpiecznie korzystamy z Internetu

20/03/2019

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, pedagog naszej poradni, mgr Iwona Świerczyńska, przeprowadziła zajęcia warsztatowe o tematyce „Bezpieczeństwo w sieci”. Zajęcia ukierunkowane były na promocję bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. Dzięki przeprowadzonym warsztatom, drugoklasiści mieli okazję do poznania kluczowych zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • konieczność ochrony danych osobowych,
  • stosowanie zasady ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci,
  • stosowanie oprogramowań zabezpieczających,
  • niekorzystanie z pirackich programów,
  • użytkowanie Internetu zgodnie z prawem.

Dzieci uczyły się udzielać bezpiecznych odpowiedzi na niebezpieczne pytania, z którymi mogą zetknąć się w sieci oraz do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc w razie poczucia zagrożenia. Zajęcia spotkały się z dużą sympatią uczestników, 

a odbiorcy zasługują na słowa uznania za aktywność i dużą wiedzę na temat poruszanych zagadnień.

WSTECZ