Aktualności


KONFERENCJA

29/04/2019

29 kwietnia br. w sali Urzędu Miasta Brzeziny odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek z terenu Powiatu Brzezińskiego i Łódzkiego Wschodniego na temat pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Inicjatorką spotkania była pani Romana Cybulska, starszy wizytatotor Kuratorium Oświaty w Łodzi. Współorganizatorami były Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzezinach i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach. W konferencji wzięło udział 80 osób. Gościliśmy Wicestarostę Brzezińskiego, pana Ryszarda Śliwkiewicza, Wiceburmistrz Gminy Rzgów, panią Małgorzatę Rózgę, panią Małgorzatę Szelest, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W pierwszej części konferencji pani wizytator Romana Cybulska przedstawiła prezentację "Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakres i formy wsparcia dla specjalistów i nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej". W swoim wystąpieniu przypomniała uwarunkowania prawne związane z pomocą psychologiczno - pedagogiczną, dokonała usystematyzowania pojęć w tej dziedziedzinie. W drugiej części konferencji wystąpili specjaliści
z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Jako pierwsza przedstawiła swoją prezntację "Matematyczne przygody" pani Ewa Chojnacka - Dłutek z PPP w Brzezinach. Opowiedziała w niej o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem w poradni zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne, zajęć wspierająch rozwój komptencji matematycznych dzieci młodszych. Te zajęcia wpisane sa w tradycję PPP w Brzezinach i cieszą się dużym zainteresowaniem oraz bardzo pozytywnym odbiorem dzieci i rodziców. Kolejną prezentacją było wystąpienie pani
Anny Chruślińskiej - Kozieł z PPP w Koluszkach. Prelekcja pt. 
"FAS - ukryta niepełnosprawność" przybliżyła słuchaczom objawy FAS u dzieci w różnym okresie rozwojowym oraz to co najważniejsze dla nauczycieli - jak FAS wpływa
na funkcjonowanie ucznia w szkole. Przedstawiła również podstawowe zasady pracy z takim dzieckiem.

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji. :) 

WSTECZ