Aktualności


Spotkanie dyrektorów, pedagogów i psychologów.

20/03/2013
W dniu dzisiejszym w poradni odbyło była się prezentacja szkolenia "Budowanie strategii na rzecz dziecka przejawiającego zaburzenia zachowania", którą prowadziła psycholog mgr Alicja Klemańska.
Spotkanie adresowane było do dyrektorów, psychologów i  pedagogów placówek oświatowych powiatu brzezińskiego.
 
Uczestnicy spotkania zapoznali się  z konkretnymi metodami budowania  strategii w zakresie pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania.
 
Podczas szkolenia zgromadzeni mieli okazję nie tylko poznać nowe metody pracy z dzieckiem sprawiającymi trudności wychowawcze, ale również uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji niewłaściwych zachowań uczniów. Omawiano również sposoby aranżowania współpracy - nauczyciel - rodzic w wychowaniu dziecka, ustalanie „wspólnego frontu” wychowawczego.
 
Jednym z ważnych elementów spotkania było podkreślenie roli poradni psychologiczno – pedagogicznej w procesie wychowania uczniów i wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wychowawczych. Dyrektor poradni, Ewa Dorożyńska zachęciła nauczycieli do korzystania z oferty naszej placówki oraz konsultowania
ze specjalistami poradni wszystkich trudnych problemów z jakimi spotykają się w codziennej pracy z uczniami.  
 
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i pozytywny odbiór treści zawartych w szkoleniu.
WSTECZ