Aktualności


Konferencja „Powstrzymać przemoc domową”

09/05/2013

        W dniu 17.04.2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbyła się II Powiatowa  Konferencja „Powstrzymać   przemoc domową", zorganizowana przez Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie „Nasz Powiat”

oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzezinach.  

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele lokalnych instytucji zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz zaproszeni goście z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty.  

       Tematyka wystąpień wykładów i warsztatów koncentrowała się  wokół praktycznych aspektów pracy z osobami dorosłymi i dziećmi doznającymi przemocy oraz  z osobami stosującymi przemoc, a także rozwiązań wynikających

z polityki społecznej prowadzonej na szczeblu wojewódzkim i  lokalnym.  Elementem  konferencji najbardziej angażującym uczestników były niewątpliwie warsztaty, prowadzone przez doświadczonych specjalistów.  Jak zauważył Starosta Brzeziński- p. Edmund Kotecki, tegoroczna  formuła konferencji łącząca część wykładową z warsztatami okazała się w pełni trafiona i będzie zapewne kontynuowana  w następnym roku podczas kolejnej, trzeciej już konferencji dotyczącej przeciwdziałania przemocy.   

 

Wydaje się, że cele konferencji udało się zrealizować.  Godnym podkreślenie jest też fakt, iż konferencja „Powstrzymać przemoc domową” wpisuje się już chyba na stałe w kalendarz corocznych lokalnych spotkań edukacyjnych i dyskusyjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych na terenie powiatu. (oprac. mgr Paweł Nowak)

 

 

 Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi KLIKNIJ , jak również na stronie internetowej Starostwa Powiatu Brzezińskiego KLIKNIJ

WSTECZ