Aktualności


Harmonogram pracy specjalistów w roku szkolnym 2013/2014

16/09/2013

                   R O Z K Ł A D    C Z A S U    P R A C Y

 

pracowników pedagogicznych

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Brzezinach
w r. szk. 2013/2014

(obowiązujący od  02 września 2013 r.)

 

  Imię i nazwisko

 poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

 piątek

mgr Ewa Dorożyńska  logopeda, dyrektor

12.00 -16.00 

   terapia

 8.00 – 10.00

       teren

 

  11.00 -15.00 

  konsultacje

 8.00 -12.00 

  konsultacje

mgr Alicja Klemańska psycholog

 8.00 – 13.00 teren

13.00 -17.30 

 terapia

14.00 -17.30 

   terapia

12.00 -17.00 

badania, terapia

 8.00 -11.00 

   badania

 12.00 -15.00 

 badania, terapia

mgr Małgorzata Śnieg psycholog

10.00 -13.00 

badania, terapia

8.00 -12.00 

badania, terapia

8.00 -13.00 

badania, terapia

12.00 -16.00 

 terapia

8.00 -11.00 

badania

11.00- 14.00 teren

mgr Paweł Nowak psycholog

8.00 -10.00 

terapia

12.00 -17.00 

badania, terapia

11.00 – 12.00

teren

12.00 -17.00 

badania, terapia

8.00 -11.30 

badania, terapia

11.30 -15.00 

badania, terapia

mgr Ewa Chojnacka – Dłutek pedagog

12.00 - 16.00

terapia

8.00 -12.00 

badania, terapia

8.00-12.00 

badania, terapia

12.00-16.00

terapia

10.00-14.00

badania, terapia

mgr Barbara Kowalska pedagog

8.00 -12.00 

badania, terapia

10.00 -14.00 

badania, terapia

12.00 – 16.00

badania, terapia

12.00 – 16.00

terapia

 8.00 – 12 .00

badania, terapia

mgr Bożena Skorupa – Grall pedagog

    urlop    zdrowotny

     urlop    zdrowotny

      urlop    zdrowotny

     urlop    zdrowotny

    urlop    zdrowotny

mgr Iwona Świerczyńska pedagog

   13.30 – 17.30

          terapia

  13.30 – 17.30

    terapia

9.00 -13.00 

badania, terapia

9.00 -13.00 

 badania

9.00 -13.00 

badania, terapia

 

 

WSTECZ