Aktualności


Konferencja „Przemoc jako problem społeczny-pomoc dziecku uwikłanemu w przemoc”

31/03/2014

        15 kwietnia 2014r. w świetlicy  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbędzie się kolejna konferencja poświęcona problematyce przemocy, zatytułowana

„Przemoc jako problem społeczny-pomoc dziecku uwikłanemu w przemoc”.

Konferencja organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  w Brzezinach.

 

       Celem konferencji jest wzrost kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania pomocy wobec dzieci oraz skuteczniejsze zintegrowanie działań samorządu, poszczególnych lokalnych instytucji

i organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Problem przemocy dotyka wielu rodzin i wielu dzieci. Często przemoc traktowana jest wciąż przez dorosłych, a także przez dzieci, jako „usprawiedliwiona metoda wychowawcza”.  

W dobie powszechnie dostępnego internetu  pojawił się problem tzw. cyberprzemocy, na którą w sposób szczególny narażone są dzieci. Okazuje się, że przemoc wirtualna może ranić podobnie silnie jak ta doświadczana w świecie rzeczywistym.  Dziecko powinno być  

w sposób szczególny chronione przed przemocą, m.in. ze względu na:

1.konsekwencje doświadczeń przemocowych, 

2.brak umiejętności i możliwości samodzielnej obrony,

3.      całkowitą zależność od osób dorosłych,

4.ryzyko powielenia doświadczanych zachowań w swoim dorosłym i nie tylko dorosłym życiu.  

        Pamiętać należy, że polskie prawo nie zezwala na stosowanie przemocy wobec dziecka, nawet jeśli ma ona być „jedyną skuteczną metodą dobrego wychowania”. Ścigana przez prawo jest też przemoc wirtualna.  Chcemy odnaleźć odpowiedź na pytanie jak skuteczniej chronić nasze dzieci przez przemocą.  

 

 

 Szczegółowy program konferencji. 

WSTECZ