Aktualności


„Przemoc jako problem społeczny-pomoc dziecku uwikłanemu w przemoc”

16/04/2014

         15 kwietnia 2014 roku na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbyła się III Powiatowa Konferencja pt. " Przemoc jako problem społeczny - dziecko uwikłane w przemoc" organizowana przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  w Brzezinach.
     Otwarcia konferencji dokonał Starosta Brzeziński pan Edmunt Kotecki oraz pani Jolanta Wojciechowska prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezinskiego "Nasz Powiat".

 

     Tegoroczna konferencja poświęcona była  praktycznym aspektom pracy z dziećmi  uwikłanymi w przemoc. Uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących m.in. sytuacji dzieci uwikłanych w przemoc,  w tym przemoc elektroniczną (tzw. cyberprzemoc), zasad interwencji w przypadkach podejrzenia przemocy wobec dziecka, zapobiegania przemocy
oraz budowaniu wsparcia dla dziecka i rodziny uwikłanych w przemoc. 

Wykłady prowadzili  doświadczeni praktycy tj. pan Tomasz Bilicki z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, pan Paweł Nowak (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzezinach),pani Iwona Czerwoniuk - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi oraz pani Urszula Pecyna z Ośrodka "Profis" w Koluszkach.

 

    Poniżej znajdziecie Państwo materiały pokonferencyjne. 

 

 

"Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy w świecie wirtualnym i w świecie rzeczywistym" .


"Zasady interwencji i pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka" .

"Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży".

"Jak pracować z dzieckiem i jego rodzicami, gdy podejrzewam, że dziecko jest krzywdzone".

WSTECZ