Aktualności


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

12/08/2014

Rusza III edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”- nauki dialogu z dzieckiem.

 

Jest to program obejmujący ok. 10 spotkań mających na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych. 

Program ma służyć pomocą tym, którzy już doświadczają kłopotów wychowawczych w kontaktach z dziećmi,

jak i tym, którzy chcą uniknąć błędów w przyszłości.

 

Tematyka zajęć obejmuje:

 

1. Konsekwentne i z szacunkiem dla dziecka wyrażanie oczekiwań i ograniczeń (stawianie granic). 

2. Rozpoznawanie, nazywanie, akceptowanie trudnych uczuć dziecka.

3. Aktywne, wspierające słuchanie.

4. Motywowanie dziecka do współdziałania. 

5. Uwalnianie dziecka od narzuconych przez dom, szkolę ról.

6. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

7. Budowanie realnego poczucia wartości przez dostrzeganie jego mocnych

i słabych stron, wysiłku, jego trudności i ograniczeń.

8. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów .

 

Zajęcia realizowane są metodą warsztatową, z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń: drama, powrót do wspomnień

z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, stosowanie nowych sposobów komunikowania się  

z dzieckiem.

Grupa rodziców jest silnym wsparciem dla uczestnika warsztatów.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach. 

Prosimy kontaktować się w tej sprawie telefonicznie:  46 874 21 76, lub mailowo: poradnia@pppbrzeziny.pl

 

Zajęcia prowadzą:

mgr Alicja Klemańska - psycholog

mgr Ewa Chojnacka - Dłutek- pedagog

WSTECZ