Aktualności


DIAGNOZY SZEŚCIOLATKÓW

06/05/2014

 

14 listopada 2013 r.weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa nakładająca na dzieci sześcioletnie obowiązek nauki szkolnej.

Rozwiązania w niej zawarte wprowadziły następujące regulacje:

a)  od września 2014 roku:

- obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7 - letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6 - letnie, urodzone od 1 stycznia

do 30 czerwca 2008r;

- spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone  od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.,

jeżeli taka będzie wola ich rodziców;

- spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5 - letnie (urodzone w roku 2009) jeżeli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej  poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

b) we wrześniu 2015 r.:

- obowiązek szkolny obejmie dzieci 7 - letnie, urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6 - latki).

 

W przypadku wątpliwości zapraszamy Rodziców do skorzystania z konsultacji z psychologami, pedagogami

i logopedami na terenie naszej poradni  w celu oceny dojrzałości szkolnej dziecka oraz uzyskania wskazówek do pracy w domu.

Na bieżąco prowadzimy w szkołach i przedszkolach naszego powiatu spotkania z rodzicami dotyczące rozwoju dzieci 6-letnich oraz przygotowania ich do nauki w szkole.


Przydatne linki:


www.eduentuzjasci.pl


www.6latki.men.gov.pl

 
WSTECZ