Aktualności


Nowe testy

03/06/2014

Nasza poradnia wzbogaciła się o najnowsze narzędzie diagnostyczne - Skalę IDS.

Zakupu dokononano dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Brzezinach. 

 

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji

dzieci w wieku 5-10 lat. 

Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych  (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa) oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci.

W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłka)

znajdujące się w komplecie testowym. 

 

Wykorzystanie testów w codziennej pracy psychologów poradni, zapewni zgodne z najnowszymi normami formułowanie diagnoz i zaleceń postdiagnostycznych. 

WSTECZ