Aktualności


Normalizacja testów

23/04/2014

W kwietniu i maju br. specjaliści naszej poradni mgr Małgorzata Śnieg - psycholog, 

mgr Barbara Kowalska - pedagog, mgr Iwona Świerczyńska - pedagog będą ściśle współpracować  

z Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańskuprzeprowadzając badania
z wykorzystaniem najnowszej wersji testu Bateria 5/6.

 

Bateria przeznaczona jest do psychologiczno-pedagogicznej diagnozy rozwoju psychomotorycznego

dzieci pięcio- i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej. 

Narzędzie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój umiejętności samoobsługowych, zdolność do kontroli emocji, rozwój społeczny, rozwój poznawczy.

 

Przeprowadzone diagnozy, przesłane PTPiP wyniki, będą wykorzystane do opracowania ogólnopolskiej normalizacji nowego testu. 

 

 

WSTECZ