Aktualności


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

30/10/2014

30 września  2014 roku rozpoczęły się zajęcia  „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.   Grupa uczestników liczy 16 osób,  w większości matek. Są dwaj ojcowie, z czego bardzo się cieszymy.  

 

Celem Szkoły  jest wspomaganie rodziców w trudnej drodze wychowawczej.                                                                                            

      Czeka nas jeszcze 7 spotkań, bo 3 mamy już poza sobą.

 

     Główne cele grupy to:  wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka dialogu

i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, budowanie silnej więzi miedzy rodzicami a dziećmi, refleksja  nad własną postawą wychowawczą i wymiana doświadczeń.

 

Tematyka spotkań:

świadomość celu wychowania;   

umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań;

poznanie i rozumienie świata uczuć dziecka

nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach;

zachęcanie dzieci o współpracy;

wspólne rozwiązywanie konfliktów;

poszukiwanie lepszych, niż kara, sposobów uczenia dziecka samodyscypliny;

wspieranie samodzielności dzieci;

uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

 

Po raz pierwszy, dla  dobra i wygody Rodziców, zajęcia odbywają się  nie na terenie  poradni, lecz w  Zespole Szkół w Rogowie.

Spotykamy się  we wtorki o godzinie 16.00. Szkolenie prowadzą specjaliści naszej poradni pani mgr Alicja Klemańska i pani mgr Ewa Chojnacka - Dłutek.


Każdy z  uczestników przyszedł do Szkoły Rodziców  z innych powodów. Dla nas ważne jest to, że motywacja rodziców  zmienia się w trakcie naszych spotkań.  Jedna z matek powiedziała ,, ….pierwszy raz przyszłam

z poczucia obowiązku, bo się zapisałam, a teraz przychodzę, bo chcę, bo warto…” 

WSTECZ