Aktualności


Diagnozy indywidualne dzieci w Przedszkolu w Jeżowie.

11/03/2015

        W ramach realizacji świadczeń na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (IBE), odpowiednio przeszkoleni pracownicy poradni mgr Barbara Kowalska oraz mgr Iwona Świerczyńska,

w lutym i marcu br. przeprowadzały badania dzieci pięcioletnich na terenie Gminnego Przedszkola

w Jeżowie

Wykonywane w ramach projektu systemowego "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego" działania miały na celu badanie trafności i rzetelności narzędzi badawczych służących do diagnozy indywidualnej, TUNSS (Test Umiejętności na Starcie Szkolnym) i TPR (Test Pamięci Roboczej) oraz wsparcie nauczycieli przedszkola we wstępnej diagnozie gotowości szkolnej podopiecznych. 

WSTECZ