Aktualności


„Na wesoło z ortografią”

26/05/2015

W maju 2015 kończą się dwuletnie zajęcia grupowe w ramach programu poprawy sprawności ortograficznej uczniów
II etapu edukacyjnego „Na wesoło z ortografią” realizowanych na terenie poradni

przez pedagoga mgr Barbarę Kowalską. 

 

Zajęcia powstały z myślą o uczniach przejawiających trudności w opanowywaniu zasad ortograficznych .

Program stworzony był w oparciu o współpracę z wydawnictwem Operon
na podstawie materiałów dydaktycznych „Ortograffiti” .

 

Na zajęciach uczniowie poznawali, za pomocą różnych metod i form,
zasady pisowni języka polskiego, które następnie utrwalali w praktycznych działaniach. 

 

Główne cele terapii grupowej:


- poprawa komunikacji interpersonalnej,

- niwelowanie napięć emocjonalnych,

- praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości,

 - usprawnianie analizatorów percepcyjno-motorycznych,

- doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- wypracowanie nawyku umiejętności pracy w grupie,

- usprawnianie techniki pisania i czytania,

- ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści, 

- wypracowanie nawyku pisania pod względem ortograficznym, 

- wdrażanie do autokorekty,

- wypracowanie umiejętności redagowania tekstów. 

 

Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów, o czym świadczyła bardzo dobra frekwencja
na spotkaniach oraz pozywne opinie przekazywane przez rodziców. 

 

W galerii zdjęć znajdziecie Państwo fotorelację z zajęć. 

WSTECZ