Aktualności


Lekcja w poradni

04/12/2012

W dniu dzisiejszym gościliśmy w poradni uczniów II klasy LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz            
z pedagogiem panią Aldoną Nawrocką. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy poradni. Ponieważ młodzież uczy się
w klasie o profilu psychologiczno - pedagogicznym, swoją przyszłość zawodową może związać z dalszym kształceniem
i pracą w placówkach oświatowych różnego typu.

          W czasie spotkania dyrektor poradni Ewa Dorożyńska przedstawiła prezentację zawierającą najważniejsze założenia funkcjonowania placówki z uwzględnieniem prawa oświatowego oraz potrzeb środowiska. Następnie pani Bożena Skorupa - Grall, pedagog poradni o specjalności tyflopedagog, przybliżyła młodzieży główne zasady terapii
i specyfikę pracy z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi. W dalszej części spotkania pan Paweł Nowak, psycholog opowiedział na czym polega diagnoza psychologiczna i terapia psychologiczna, Zachęcił do korzystania z usług poradni
i podejmowania trudnych wyzwań jakimi są studia psychologiczne. Na zakończenie goście obejrzeli gabinety do diagnozy
i terapii.  

WSTECZ