Aktualności


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

07/12/2015
Zakończyła się kolejna edycja zajęć „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” przeprowadzonych przez certyfikowane realizatorki programu – psychologa p. Alicję Klemańską i pedagoga p. Ewę Chojnacką – Dłutek.
 
Głównym celem zajęć było:
- wsparcie rodziców w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi;
- pomoc w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą;
- kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku i dialogu;
- wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi
emocjonalnych, poprzez budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.
 
Zajęcia realizowano w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie. Brało w nich udział 13 matek. Spotkania odbywały się zgodnie z harmonogramem. Od 29.09 do 01.12.2015r.odbyło się 10 spotkań, każde trwało od 2 do 2,5 godziny.
 
Zrealizowane zostały wszystkie wcześniej zaplanowane tematy:

29.09.2015r. - Świadomość celu wychowania. 
06.10.2015r. - Umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań.
13.10.2015r. - Poznanie i rozumienie świata uczuć dziecka.
20.10.2015r. - Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach. 
27.10.2015r. - Zachęcanie dzieci o współpracy.
03.11.2015r. - Wspólne rozwiązywanie konfliktów.
10.11.2015r.- Poszukiwanie lepszych, niż kara, sposobów uczenia dziecka samodyscypliny.
17.10.2015r. -Wspieranie samodzielności dzieci.
24.11.2015r. - Uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.
 01.12.2015r. - Pomocna pochwała i zachęta. 
 
Opinie rodziców o przydatności zdobytej na zajęciach wiedzy i umiejętnościach wychowawczych są bardzo pozytywne. 
 
O ważności i atrakcyjności zajęć świadczy wysoka frekwencja uczestników. Osobom systematycznie uczestniczącym w spotkaniach, wręczono zaświadczenia ukończenia 20 godzinnego szkolenia. 
WSTECZ