Aktualności


Forum idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu

27/01/2017
Forum idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu

25 stycznia 2017 roku w siedzibie SGGW w Rogowie odbyło się

„Forum idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu”

zorganizowane przez KWP w Łodzi, insp. Andrzeja Łapińskiego, KPP
w Brzezinach, insp. Cezarego Petrusa oraz Wójta Gminy Rogów – Daniela Kolasy przy współpracy Zespołu Szkół w Rogowie, GIS, SGGW LZD

w Rogowie,

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzezinach, Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.

Wśród licznych prelegentów swój wykład poprowadził nasz kolega psycholog

Paweł Nowak, który przybliżył problematykę zażywania dopalaczy.

Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem. 

 

Szczegóły przebiegu Forum możecie państwo znaleźć również na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji

w Brzezinach http://www.brzeziny.policja.gov.pl/

jak również na Facebooku TVP LÓDŹ 

                                                 https://www.facebook.com/tvplodz/?fref=ts

 

Organizatorom, partnerom organizacyjnym, podmiotom wspierającym oraz wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy za spotkanie.  

WSTECZ