Aktualności


Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

26/04/2017
Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

26 kwietnia 2017 roku w naszej poradni odbyło się szkolenie

pt.: „Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym”,

które zorganizowane było przez Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”

w Warszawie.

Szkolenie prowadziła mgr Elżbieta Potempska, wieloletni  psycholog kliniczny, socjoterapeuta, terapeuta systemowy rodzin, trener PTP II stopnia. 

Oprócz pracowników naszej poradni w szkoleniu wzięli udział pracownicy:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, Zespołu Szkół Samorządowych

w Dmosinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jeżowie,

ponadto przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu, Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym oraz Gimnazjum w Brzezinach. 

Celem szkolenia było dostarczenie informacji o objawach oraz przyczynach zjawiska niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów oraz sposobów radzenia sobie

z ww. zachowaniami ( w tym problemami agresji, opozycyjności, buntu, nadpobudliwości), tworzenie behawioralnych strategii korygowania nieprawidłowych zachowań w tym zaburzeń zachowania. 

Prowadząca omówiła charakterystykę dziecka z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym: zachowania, emocje, myśli, mechanizmy, ogólne metody korekcji, specyfikę zjawiska niedostosowania społecznego u dzieci
i młodzieży, a następnie aspekty pracy nad korygowaniem urazów emocjonalnych i poznawczych w kontakcie indywidualnym i grupowym.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z metodami interwencji w zależności od problemu dziecka w tym: metody dialogu z dzieckiem, metody dostosowania otoczenia do potrzeb dziecka, metody współpracy

z rodzicami, metody uczenia umiejętności społecznych, rozwijania empatii.

Prelegentka przestawiła również podstawowe założenia i techniki strategii behawioralnej kontroli zachowań w obszarze: tworzenia zasad, adekwatnego do nich systemu stopniowalnych konsekwencji oraz indywidualnego systemu punktowo – nagrodowego. 

W końcowym etapie szkolenia uczestnicy wraz z prowadzącą stworzyli strategię korekcyjną na przykładzie zgłoszonego przypadku. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w niniejszym szkoleniu i zachęcamy państwa
do obejrzenia foto relacji z naszego spotkania. 

WSTECZ