Aktualności


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako nowa forma wsparcia.

13/06/2017

9 czerwca 2017 roku pracownicy naszej poradni, Pani Dyrektor Ewa Dorożyńska oraz pedagog Barbara Kowalska miały zaszczyt wystąpić w formie prelegentów na konferencji pt.” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako nowa forma pomocy i wsparcia” zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach pod honorowym patronatem Starosty Brzezińskiego, Edmunda Koteckiego, Wójta Gminy Brzeziny, Barbary Hojnackiej oraz Burmistrza Miasta Brzeziny, Marcina Pluty.


Konferencja skierowana była do przedstawicieli organów prowadzących szkoły i przedszkola, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, nauczycieli edukacji przedszkolnej, placówek pomocowych - medycznych, socjalnych, kuratorów sądowych oraz rodziców i opiekunów zainteresowanych tematem. 

 

Tematem wystąpienia p. Dyrektor E. Drożyńskiej było „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle przepisów prawa oświatowego”. Pani Dyrektor omówiła zmiany w przepisach prawa oświatowego na przełomie ostatnich lat, podkreśliła również fakt, iż wczesne wspomaganie rozwoju nie jest nową formą pomocy małemu dziecku lecz wieloletnią, prężnie rozwijająca się praktyką.

O swojej pracy pedagogicznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju opowiedziała nasza pedagog Barbara Kowalska, która podkreśliła wagę właściwego planowania diagnozy i terapii dzieci objętych zajęciami wczesnej interwencji terapeutycznej i wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach serdecznie dziękujemy za zaproszenie nas do udziału

w konferencji, a wszystkim słuchaczom za miłe przyjęcie i uważne wysłuchanie naszych wykładów. 

WSTECZ