Aktualności


Szkoła dla rodziców i wychowawców.

03/01/2013
Wszyscy, którzy chcą nauczyć się praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dzieckiem mogą zgłosić swój udział (bezpłatny). 
W zajęciach uczestniczyć może para rodziców, co jest sytuacją optymalną dla rodziny. Wszyscy rodzice są dla siebie grupą wsparcia. 
Zajęcia odbywać się będą  raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. 
Cykl 8-10,  półtoragodzinnych  spotkań ma na celu: pogłębienie wiedzy psychologicznej, zdobycie nowych umiejętności wychowawczych, poszerzenie samoświadomości, co w efekcie wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie systemu rodzinnego, tj. poprawienie relacji
w rodzinie, pozytywne zmiany w relacji z dzieckiem. 

Oto niektóre tematy spotkań:
 Granice w relacjach rodzinnych.
 Uczucia.
 Kary.
 Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 Wpisywanie dziecka w role.
 Zachęcanie dziecka do samodzielności.
 Pomocna pochwała i zachęta.
Zapraszamy!
 
Zgłoszenia należy składać: drogą mailową, telefonicznie lub osobiście
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzezinach 
 
46 874 21 76
poradnia@pppbrzeziny.pl
WSTECZ