Aktualności


Szkolenie

19/09/2017

8 września 2017r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzezinach odbyło się szkolenie 
„Pierwsza pomoc przedmedyczna” zorganizowane przez Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy PARAMEDIKUS. Obejmowało ono:

- motywację do udzielania pierwszej pomocy;

- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy;

- bezpieczeństwo udzielania pierwszej pomocy;

- ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy;

- zapoznanie się z łańcuchem przeżycia;

- postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej i dzieci;

- postępowanie z osobą nieprzytomną;

- pomoc w nagłych przypadkach (zadławienie, ukąszenia, oparzenia).

Szkolenie zrealizowano  w formie warsztatowej, zakładającej maksymalny i aktywny udział uczestników. Przyniosło ono wiele korzyści, wzbudziło zainteresowanie tematyką pierwszej pomocy, wzmocniło poczucie odpowiedzialności pracowników poradni wobec przyjmowanych pacjentów. Spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i wysoką oceną uczestników. 

Dziękujemy firmie Paramedikus i panu Jakubowi Panasiukowi za profesjonalne, rzetelne i ciekawe przeprowadzenie zajęć we wspaniałej atmosferze. 

WSTECZ