Aktualności


Spotkanie dyrektorów

26/09/2017

                26 września odbyło się w naszej poradni spotkanie organizacyjne "Sieci współpracy i doskonalenia dyrektorów szkół i przedszkoli". Pierwszym z poruszanych zagadnień były zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 wrzesnia 2017r., zwłaszcza w kontekście organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współpracy pomiędzy szkołami, przedszkolami, a poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Wszyscy zebrani wyrazili chęć kontynuacji spotkań oraz zauważyli konieczność wymiany poglądów i doświadczeń. Termin następnego spotkania wstępnie określono na połowę listopada br. Zebrani zgodnie zaakceptowali maile, jako wygodną i szybką formę kontaków.                W imieniu dyrektora poradni p. Ewy Dorożyńskiej, bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie oraz aktywną współpracę pani dyrektor SP w Przyłęku Dużym Grażynie Ziółkowskiej, pani dyrektor SP w Bogdance Danucie Grzejszczak, pani dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach Aleksandrze Gumoli, pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sylwii Kotowskiej, pani dyrektor P-la nr w Brzezinach Małgorzacie Wyce, pani dyrektor Przeszkola w Rogowie Iwonie Felczak, pani pedagog SP 3 W Brzezinach Aldonie Nawrockiej, panu dyrektorowi SP 1 w Brzezinach Zbigniewowi Zielińskiemu, panu dyrektorowi SP 3 W Brzezinach Michałowi Gołąbkowi, panu dyrektorowi SP w Gałkówku Kolonii Adamowi Białkowi, panu dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie Markowi Kubiakowi oraz wicedyrektorowi tego zespołu panu Grzegorzowi Kowalczykowi. 

WSTECZ