Aktualności


Sieć współpracy nauczycieli

05/10/2017

Serdecznie zapraszamy nauczycieli klas I-III, wychowawców klas i grup na spotkanie organizacyjne "Sieci współpracy
i doskonalenia"
. Będzie nam bardzo miło gościć zainteresowane osoby w naszej poradni  
19 października br., w czwartek, o godzinie 15.00.

Celem spotkania będzie ustalenie zasad współpracy oraz diagnoza oczekiwań w zakresie wzajemnego wspierania  się
w poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów z jakimi spotykamy się w codziennej pracy.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenia udziału. ZAPRASZAMY.

WSTECZ