Literatura

Poradniki psychologiczne:


A. Faber, E. Mazlish: „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”, Wydawnictwo MEDIA RODZINA , 2006,

A. Faber, E. Mazlish: "Rodzeństwo bez rywalizacji",Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań,1995,

D. Heyne, D. Rollings: "Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje 
i wagaruje?" GWP, Gdańsk, 2008, 

G. Limdenfield: "Asertywność, czyli jak być skutecznym i naturalnym" Wydawnictwo Ravi, Łódź, 1999,

 S. Lareum: "Małe dzieci, duży kłopot? Właściwe rozpoznanie problemów u dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Poradnik dla rodziców i wychowawców." Wydawnictwo Jedność Herder, Kielce, 2006, 

T. Gordon: "Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami, a dziećmi"

Instytut Wydawniczy PAX, W-wa, 1991,

 J. Elliot,M. Place: "Dzieci i młodzież w kłopocie.Poradnik nie tylko dla psychologów" WSiP,

W-wa, 2000,  

A. Faber, E. Mazlish:„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", Wydawnictwo MEDIA RODZINA, 2001, 

A. Faber, E. Mazlish:"Wyzwoleni rodzice. Wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny"

Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań, 1994, 

T. Wolańczyk, A. Kołakowski: Skotnicka Magdalena, „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”, 

Wydawnictowo  BiFOLIUM, Lublin 2002, 

M. Molicka: „Bajki terapeutyczne cz. I i II”, Wydawnictwo Media Rodzina,1999,

M. Molicka: „Bajkoterapia”, Wydawnictwo Media Rodzina, 2002,

D. Pentecost : „Wychować dziecko z ADHD”, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 2005,

R. Wiącek : „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym”,  Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006,

 P. Karpowicz : „Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? Duchowe aspekty leczenia uzależnienia”, Instytut Wydawniczy Kreator,

Jan-Uwe Rogge: "Krótkie opowiadania na pokonanie strachu", Wydawnictwo  Jedność, 2005,

M. Griffiths : "Gry i hazard", GWP, 2004,

D. S. Ridley , Walther B.: "Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności", GWP, 2005, 

B. Cytowska , B. Wilczura: „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka”, 

Oficyna Wydawnicza Impuls,  2008,

A. Andrzejczak : „Magia szklanego ekranu”, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007,

D. Williams: „Nikt nigdzie”. Niezwykła autobiografia dziewczynki autystycznej”, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005.

A. Carr: "Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania"

 

Literatura pedagogiczna:


M. Barańska: „Czytam ze zrozumieniem i rozwiązuję zadania”, Wydawnictwo Harmonia, 2002,

J. Mickiewicz; „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla klas młodszych”, Wydawnictwo TNOiK , 1999,

B. Zakrzewska: „I Ty będziesz dobrze pisać”, Wydawnictwo WSIP, 2005,

D. Gmosińska: „Czytam, rozumiem, wiem. Teksty i ćwiczenia dla uczniów”, Wydawnictwo Res Polona, 2005,

M. Iwanowicz: „Mistrz ortografii. Podręcznik do systematycznej nauki ortografii”, Wydawnictwo Res Polona,

M. Bogdanowicz: „ Trudne litery”, Gdańsk 1993, Agencja Goering,

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek: „Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów”, 

Gdańska 2004,

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska: „Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców”, Gdańska 2007,

M. Bogdanowicz: „Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie”, 

Wydawnictwo  Harmonia, Gdańsk 2005,

M. Bogdanowicz, M. Smoleń: „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych”, 

Wydawnictwo Harmonia, 2004,

W. Brejnak: „Będę pierwszoklasistą” – Zeszyty do ćwiczeń graficznych”, Warszawa, Fabryka Pomocy Naukowych,

Z. Saduś: „Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej

i szkół ponadpodstawowych – ch –h, ó – u”, Wydawnictwo Oświatowe Promyk, Opole,

A. Jurek: „Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie” , Wydawnictwo Harmonia, 2008, 

J. Jastrząb: „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej”, „Usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci dyslektycznych”, Warszawa 1994, CMPP,

L. Szyndler: „Pomyśl, zapamiętaj, zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi, część 1 i 2”, Wydawnictwo Pol-Druk, 2004,

E. Kujawa, M. Kurzyna: „ Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych”, Warszawa 1994, WSiP.

R. Czabaj, A. Piechnik-Kaszuba: Ortograffiti ch-h. Poziom 2, 

„Ortograffiti mix. Poziom 2”, „Ortograffiti ó-u. Poziom 2”, 

„Ortograffiti rz-ż. Poziom 2”,, 

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdańsk 2003/ 2004,

J. Studnicka : „Pisownia wyrazów z RZ wymiennym – zeszyt 1”, 

"Pisownia wyrazów z RZ niewymiennym – zeszyt 2”, 

"Pisownia wyrazów z RZ po spółgłoskach – zeszyt 3”,

"Pisownia wyrazów z Ż wymiennym – zeszyt 4”, 

"Pisownia wyrazów z Ż niewymiennym – zeszyt 5”,

"Pisownia wyrazów z Ó, U – zeszyt 6”

"Pisownia wyrazów z CH, H - zeszyt 7”, 

"Pisownia wyrazów z ę ,en, em, ą, on, om, ji, ii – zeszyt 8”, 

"Ćwiczenia grafomotoryczne - zeszyt 9”, 

"Ortograffiti. Czytanie za zrozumieniem rz-ż, u-ó”, 

"Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem ch-h, ą-ę, ji-ii”, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdańsk 2003/ 2004.

 

Literatura logopedyczna:

 

K. Datkun – Czerniak, ”Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka. Poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców”, 

Wydawnictwo MAC Edukacja S.A, Kielce 2004

E. M. Skorek: „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych”, Wydawnictwo Harmonia. 2005,

M. Chęciek: „Jąkanie. Diagnoza – terapia – program”,  Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007,

R. Sprawka, J. Graban: „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 roku życia”, 

Wydawnictwo Harmonia, 2004,

E. Spałek, M. Bilińska: „Słowniczek przedszkolaka. Czy znasz to słowo?”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002,

B. Toczyska: „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2000,

D. Rumieńczyk: „Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka”, 

Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008,

T. Bogdańska, C.M. Olszewska: „Rymowanki do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej”, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008,

G. Gunia: „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy”, Oficyna Wydawnicza Impuls,  2006,

E. M. Skorek: "(Nie)Trudne wierszyki. Pomoc logopedyczna do utrwalania głoski R", Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005,

E. Chmielewska: „Zabawy logopedyczne i nie tylko”, Kielecka Oficyna Wydawnicza, „ Mac” 1996, 

uzupełnieniem  książki, są zeszyty ćwiczeń: Ćwiczenia służące doskonaleniu wymowy.

I. Rutkowska - Błachowiak: "Gimnastyka buzi na wesoło.Ćwiczenia narządów artykulacyjnych dla dzieci", Wydawnictwo Bonami, 2002.