Solidarni z Ukraią
Aktualności

Matematyczny Punkt Konsultacyjny

29/10/2020
Matematyczny Punkt Konsultacyjny

Zapraszamy dzieci mające trudności w nauce matematyki oraz ich rodziców.

  • konsultacje dotyczące diagnozy  funkcjonalnej dziecka   z trudnościami w nauce matematyki;
  • przejawy zaburzeń matematycznych w szkole i życiu codziennym;
  • terapia pedagogiczna w zakresie matematyki;
  • zajęcia rozwijające umiejętności i predyspozycje dziecka na starcie szkolnym.

Pedagog, p. Iwona Świerczyńska będzie pełniła dyżury w  poniedziałki, w godzinach popołudniowych.

Na terapię i zajęcia rozwijające liczba miejsc ograniczona.

Każde spotkanie  należy uzgodnić telefonicznie – 46 874 21 76,  531 838 940

Pracujemy w trybie reżimu sanitarnego. Przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe.

Wstecz