Solidarni z Ukraią
Aktualności

Nowe metody terapii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach

29/01/2021
Nowe metody terapii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach

Nowe metody terapii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach

Dzięki przychylności oraz wsparciu finansowemu władz powiatu brzezińskiego nasza placówka wzbogaciła się  o aparaturę do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback oraz metodą Warnkego.

Zajęcia  EEG Biofeedback są dedykowane dzieciom, u których stwierdzono:
- nadpobudliwość psychoruchową,
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- zaburzenia uczenia się,
- specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu,
- problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- impulsywność i agresję oraz zaburzenia zachowania,
- zachowania buntownicze,
- potrzebę podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości intelektualnych (np. przed egzaminami),
- problemy z emocjami.

Wstecz