Solidarni z Ukraią
Aktualności

Diagnoza i terapia wzroku w nauce czytania i pisania.

03/03/2022

Na opanowanie technik szkolnych ma wpływ wiele czynników. Do poradni trafia wiele dzieci, które mają problemy z nauką czytania i pisania. Często te trudności wiązane są z objawami dysleksji rozwojowej, ale symptomy te mogą być zbliżone do trudności wywołanych nieprawidłowościami w obrębie narządu wzroku. Mogą one współwystępować z dysfunkcjami percepcji wzrokowej lub spostrzegania stosunków przestrzennych. Wskazane jest, aby przeprowadzić badanie funkcji wzrokowych diagnozując ryzyko dysleksji czy dysleksję rozwojową.


Badanie powinno zawierać diagnozę niżej wymienionych funkcji wzroku potrzebnych do czytania:


1. Ruchy gałek ocznych (wodzenie).
2. Widzenie obuoczne i przestrzenne.
3. Konwergencja.
4. Akomodacja.
5. Fiksacja.
6. Pole widzenia.
7. Koordynacja oko-ruchowa.
8. Poziom kontrastu.
9. Różnicowanie kolorów.


Problemów z ruchami oczu, akomodacją, konwergencją, czy obuocznością nie widać gołym okiem. Potrzebne jest wnikliwe badanie!

Jeśli dziecku nawet sporadycznie  ucieka oko,  należy natychmiast zgłosić się do specjalisty. Uciekające oko to nie tylko problem kosmetyczny, ale głównie problem z prawidłowym widzeniem obuocznym. Zlekceważenie go może spowodować m.in. trwałe niedowidzenie oka zezującego oraz ograniczenie widzenia przestrzennego dziecka.

Dlatego  badanie pod kątem okularów nie jest wystarczające!  Dobra ostrość widzenia, nie oznacza, że wzrok dziecka dobrze pracuje!


Odpowiednio dobrane przez specjalistę ćwiczenia pozwolą wyeliminować lub zmniejszyć trudności dziecka.

Opracowała Anna Chruślińska-Kozieł.

Wstecz