Solidarni z Ukraią
Aktualności

Informacja dla Rodziców odnośnie wizyt w Poradni

19/08/2020

Szanowni Rodzice !
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników proszę o przestrzeganie poniższych wytycznych.

Na wizyty w poradni przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe!

  1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
  2. Dziecko na badanie, zajęcia przynosi własne materiały piśmiennicze ( długopis, ołówek, kredki).
  3. Przy wejściu do budynku Poradni każdy, rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki jednorazowe.
  4. Dziecko myje ręce wodą z mydłem lub dezynfekuje – decyduje rodzic.
  5. Na terenie Poradni rodzic/opiekun  przebywa w maseczce ochronnej lub przyłbicy. 
  6. Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni lub  na zewnątrz budynku. Zalecamy zostawienie dziecka i odebranie po badaniu lub zajęciach. 
  7. Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m.
  8. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 2 m od pracownika.     
Wstecz