Solidarni z Ukraią

Do pobrania

Wniosek - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Pobierz plik .docx
Informacja ze szkoły - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Pobierz plik .docx
Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Pobierz plik .docx
Wniosek o wydanie opinii
Pobierz plik .doc
Wniosek o wydanie orzeczenia
Pobierz plik .doc
Zaświadczenie lekarskie - nauczanie indywidualne
Pobierz plik .pdf
Zaświadczenie lekarskie - stan zdrowia ZO.
Pobierz plik .pdf
Wniosek o przekazanie dokumentacji
Pobierz plik .doc
Opinia o uczniu / wychowanku
Pobierz plik .doc
Zgoda na badanie
Pobierz plik .doc
Skierowanie na badania specjalistyczne ucznia z zaburzeniami w pisaniu
Pobierz plik .jpg