Solidarni z Ukraią

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

tel./fax: 46 874 21 76
kom.: 531 838 940

e-mail: poradnia@pppbrzeziny.pl


Przejdź do ePUAP


Adres skrytki: PPP_BrzezinyDane kontaktowe koordynatora ds. dostępności:
Joanna Urysiak
tel./fax: 46 874 21 76
e-mail: poradnia@pppbrzeziny.pl

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną z siedzibą w Brzezinach (95-060), ul. Konstytucji 3 Maja 5, w celu skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.pppbrzeziny.pl.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@pppbrzeziny.pl