Solidarni z Ukraią

Literatura

Poradniki psychologiczne:

 • A. Faber, E. Mazlish: „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”, Wydawnictwo MEDIA RODZINA , 2006,
 • A. Faber, E. Mazlish: „Rodzeństwo bez rywalizacji”, Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań,1995,
 • D. Heyne, D. Rollings: „Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje?”, GWP, Gdańsk, 2008, 
 • G. Limdenfield: „Asertywność, czyli jak być skutecznym i naturalnym”, Wydawnictwo Ravi, Łódź, 1999,
 • S. Lareum: „Małe dzieci, duży kłopot? Właściwe rozpoznanie problemów u dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Poradnik dla rodziców i wychowawców.”, Wydawnictwo Jedność Herder, Kielce, 2006, 
 • T. Gordon: „Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami, a dziećmi”, Instytut Wydawniczy PAX, W-wa, 1991,
 • J. Elliot, M. Place: „Dzieci i młodzież w kłopocie.Poradnik nie tylko dla psychologów”, WSiP, W-wa, 2000,  
 • A. Faber, E. Mazlish: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Wydawnictwo MEDIA RODZINA, 2001, 
 • A. Faber, E. Mazlish: „Wyzwoleni rodzice. Wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań, 1994, 
 • T. Wolańczyk, A. Kołakowski: Skotnicka Magdalena: „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”, Wydawnictowo  BiFOLIUM, Lublin 2002, 
 • M. Molicka: „Bajki terapeutyczne cz. I i II”, Wydawnictwo Media Rodzina,1999,
 • M. Molicka: „Bajkoterapia”, Wydawnictwo Media Rodzina, 2002,
 • D. Pentecost: „Wychować dziecko z ADHD”, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 2005,
 • R. Wiącek: „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym”, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006,
 • P. Karpowicz: „Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? Duchowe aspekty leczenia uzależnienia”, Instytut Wydawniczy Kreator,
 • Jan-Uwe Rogge: „Krótkie opowiadania na pokonanie strachu”, Wydawnictwo  Jedność, 2005,
 • M. Griffiths: „Gry i hazard”, GWP, 2004,
 • D. S. Ridley, Walther B.: „Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności”, GWP, 2005, 
 • B. Cytowska, B. Wilczura: „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka”, Oficyna Wydawnicza Impuls,  2008,
 • A. Andrzejczak: „Magia szklanego ekranu”, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007,
 • D. Williams: „Nikt nigdzie. Niezwykła autobiografia dziewczynki autystycznej”, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005.
 • A. Carr: „Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania”

Literatura pedagogiczna:

 • M. Barańska: „Czytam ze zrozumieniem i rozwiązuję zadania”, Wydawnictwo Harmonia, 2002,
 • J. Mickiewicz; „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla klas młodszych”, Wydawnictwo TNOiK , 1999,
 • B. Zakrzewska: „I Ty będziesz dobrze pisać”, Wydawnictwo WSIP, 2005,
 • D. Gmosińska: „Czytam, rozumiem, wiem. Teksty i ćwiczenia dla uczniów”, Wydawnictwo Res Polona, 2005,
 • M. Iwanowicz: „Mistrz ortografii. Podręcznik do systematycznej nauki ortografii”, Wydawnictwo Res Polona,
 • M. Bogdanowicz: „Trudne litery”, Gdańsk 1993, Agencja Goering,
 • M. Bogdanowicz, A. Adryjanek: „Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów”, Gdańska 2004,
 • M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska: „Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców”, Gdańska 2007,
 • M. Bogdanowicz: „Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie”, Wydawnictwo  Harmonia, Gdańsk 2005,
 • M. Bogdanowicz, M. Smoleń: „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych”, Wydawnictwo Harmonia, 2004,
 • W. Brejnak: „Będę pierwszoklasistą – Zeszyty do ćwiczeń graficznych”, Warszawa, Fabryka Pomocy Naukowych,
 • Z. Saduś: „Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych – ch –h, ó – u”, Wydawnictwo Oświatowe Promyk, Opole,
 • A. Jurek: „Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie”, Wydawnictwo Harmonia, 2008, 
 • J. Jastrząb: „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. Usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci dyslektycznych”, Warszawa 1994, CMPP,
 • L. Szyndler: „Pomyśl, zapamiętaj, zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi, część 1 i 2”, Wydawnictwo Pol-Druk, 2004,
 • E. Kujawa, M. Kurzyna: „Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych”, Warszawa 1994, WSiP.
 • R. Czabaj, A. Piechnik-Kaszuba:
  „Ortograffiti ch-h. Poziom 2”,
  „Ortograffiti mix. Poziom 2”,
  „Ortograffiti ó-u. Poziom 2”,
  „Ortograffiti rz-ż. Poziom 2”, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdańsk 2003/ 2004,
 • J. Studnicka:
  „Pisownia wyrazów z RZ wymiennym – zeszyt 1”,
  „Pisownia wyrazów z RZ niewymiennym – zeszyt 2”,
  „Pisownia wyrazów z RZ po spółgłoskach – zeszyt 3”,
  „Pisownia wyrazów z Ż wymiennym – zeszyt 4”,
  „Pisownia wyrazów z Ż niewymiennym – zeszyt 5”,
  „Pisownia wyrazów z Ó, U – zeszyt 6”,
  „Pisownia wyrazów z CH, H - zeszyt 7”,
  „Pisownia wyrazów z ę ,en, em, ą, on, om, ji, ii – zeszyt 8”,
  „Ćwiczenia grafomotoryczne - zeszyt 9”,
  „Ortograffiti. Czytanie za zrozumieniem rz-ż, u-ó”,
  „Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem ch-h, ą-ę, ji-ii”, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdańsk 2003/ 2004.

Literatura logopedyczna:

 • K. Datkun – Czerniak: „Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka. Poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców”, Wydawnictwo MAC Edukacja S.A, Kielce 2004
 • E. M. Skorek: „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych”, Wydawnictwo Harmonia. 2005,
 • M. Chęciek: „Jąkanie. Diagnoza – terapia – program”,  Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007,
 • R. Sprawka, J. Graban: „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 roku życia”, Wydawnictwo Harmonia, 2004,
 • E. Spałek, M. Bilińska: „Słowniczek przedszkolaka. Czy znasz to słowo?”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002,
 • B. Toczyska: „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2000,
 • D. Rumieńczyk: „Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka”, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008,
 • T. Bogdańska, C.M. Olszewska: „Rymowanki do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej”, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008,
 • G. Gunia: „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy”, Oficyna Wydawnicza Impuls,  2006,
 • E. M. Skorek: „(Nie)Trudne wierszyki. Pomoc logopedyczna do utrwalania głoski R, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005,
 • E. Chmielewska: „Zabawy logopedyczne i nie tylko”, Kielecka Oficyna Wydawnicza, „Mac” 1996, uzupełnieniem książki są zeszyty ćwiczeń: Ćwiczenia służące doskonaleniu wymowy.
 • I. Rutkowska - Błachowiak: „Gimnastyka buzi na wesoło. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych dla dzieci”, Wydawnictwo Bonami, 2002.